Reklamace

 

Reklamace zboží a služeb se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem na ochranu spotřebitele. Podrobnější informace o reklamacích viz Obchodní podmínky.

Záruční doba výrobku začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

Při zjištění závady, kterou bude kupující považovat za reklamaci, nejprve kontaktuje kupující prodávajícího telefonicky, či elektronicky, pro urychlení vyřízení reklamace.

 

Zboží s kopií dokladu o zaplacení (fakturou) zašlete na adresu uvedenou v Kontaktech (UPOZORNĚNÍ - Nebudou převzaty balíky zaslané na dobírku), popřípadě zboží doručte osobně.

Záruka je platná a účinná od data na dokladu o nákupu.

V případě, že nastane důvod k reklamaci a nejste si jisti správným postupem, tak s námi raději vždy konzultujte další kroky. Reklamacím se nebráníme a tyto zcela běžně vyřizujeme.

Při převzetí zásilky od přepravní společnosti má kupující povinnost zkontrolovat fyzický stav zásilky a obdrženého zboží.

Při převzetí zásilky, vždy ještě za přítomnosti přepravce, se přesvědčte, že obal zásilky není poškozený (výrazně promáčknutý, roztrhaný, rozmočený, zásadně porušena balící páska, deformace rohů balíku, či jiné viditelné poškození).

Pokud tomu tak je, tak ihned s dopravcem sepište protokol o poškození zásilky.

Pokud kupující podepíše dopravci bezchybné dodání zásilky a není žádný problém zapsán, tak pozdější reklamace nebude uznána, protože se má za to, že zboží bylo dodáno v pořádku a k fyzickému poškození došlo až po řádném předání zásilky.

Bez protokolu o poškození zásilky nelze poškozenou zásilku reklamovat či se pokoušet uplatnit škodu způsobenou přepravou!

Hama mini, maxi a maxi stick
Navlékací korálky Playbox
Přihlášení

Nákupovat lze i bez registrace